Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken

SamenWonen

Een fijne woning

Direct naar:

PDF Volkshuisvestelijk Verslag 2020
PDF Jaarrekening 2020

Introductie

Samen wonen in Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum, Laren en Wijdemeren

 

We kijken terug op een bewogen jaar. Aan de vooravond van de lente van 2020 werden we overspoeld door de coronapandemie en kregen we te maken met allerlei beperkende maatregelen, die tot doel hadden het virus een halt toe te roepen. De bedreigingen die van deze maatregelen uit leken te gaan, hebben we bij Het Gooi en Omstreken omgezet in kansen. We hebben gezocht naar wat er nog wel kon, in plaats van ons neer te leggen bij wat niet meer mogelijk was.

Lees verder...
Binnen de kortste keren hadden we ons kantoor coronaproof, richtten we met vereende krachten bij iedereen een thuiswerkplek in en maakten we ons het digitaal vergaderen, overleggen én ontspannen eigen. En we bleven opereren vanuit onze vier kernwaarden.

Dichtbij
Omdat we dichtbij willen zijn, zijn we benaderbaar, voelen we ons betrokken en leven we mee. Niet alleen met elkaar, maar ook met onze bewoners. Omdat de gang naar ons kantoor vorig jaar al snel minder vanzelfsprekend werd, maakten wij de gang naar onze bewoners, met onze ‘coronabelletjes’, waarmee we kwetsbare huurders moed in wilden spreken.

Doen
Wij zijn doeners. Doen betekent voor ons daadkracht: beginnen, meedenken en problemen oplossen. De corona-uitbraak bracht met zich mee dat we aan de binnenkant van onze woningen niet alles konden doen wat we op de planning hadden staan. Zo werd het vervangen van badkamers in een aantal complexen tijdelijk uitgesteld. Daarom haalden we naar voren wat we voor later op de agenda hadden staan, bijvoorbeeld het aanbrengen van ledverlichting in de openbare ruimtes van een aantal complexen, onder meer in Hilversum.

Dialoog
Wij bleven in dialoog met onze bewoners, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke organisaties, leveranciers en medewerkers. Zo brachten wij gedurende de werkzaamheden in de Electrobuurt in Hilversum in kaart waar behoefte aan was en welke vragen er leefden. Wij zetten hiervoor onze sociaal projectleider in, die de verbinding legt tussen mensen en stenen. En we gaven ons participatiebeleid vorm, waarmee we onze bewoners nog meer bij onze activiteiten betrekken.
En we hielden koers: we voeren duurzaam vooruit. Niet alleen stuurden we op ieders persoonlijke ontwikkeling, maar ook behielden we onze gezonde financiële positie.

Duurzaam vooruit
Onze werkzaamheden gingen dus, ondanks alle beperkingen, gewoon door. We verhuurden net zoveel woningen als in 2019, realiseerden onze duurzaamheidsdoelstellingen en leverden nieuwe woningen op. Sommige accenten kwamen wel anders te liggen. Zo gingen de vaklieden minder vaak bij bewoners naar binnen, terwijl de woonconsulenten meer op pad moesten door het toenemende aantal overlastmeldingen. Dit was een direct gevolg van het thuiswerken, waartoe ook veel huurders van ons zich gedwongen zagen.

Maar uiteindelijk namen we gezamenlijk alle hordes, die we op onze weg tegenkwamen. We hebben er vertrouwen in dat dat ook in 2021 zal lukken. Want SamenWonen! doen we met elkaar.

De medewerkers van Het Gooi en Omstreken

Het Gooi en Omstreken in 2020

Naar de resultatenpagina

Het Gooi en Omstreken in de regio

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

\

Blaricum

Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 897 zelfstandige woningen, waarvan zich er 879 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

\

Hilversum

De voorraad zelfstandige woningen van Het Gooi en Omstreken in Hilversum bedraagt 3.325. Er zijn 3.152 zelfstandige woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens; dit zijn de woningen in de sociale huurvoorraad.

\

Baarn

In Baarn bezit Het Gooi en Omstreken 116 zelfstandige woningen. Hiervan bevinden zich 111 woningen in de sociale huurvoorraad; dit zijn woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Laren

In Laren bezit Het Gooi en Omstreken 888 zelfstandige woningen. Hiervan hebben er 843 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Wijdemeren

Het Gooi en Omstreken heeft in Wijdemeren 1.081 zelfstandige woningen in bezit. Het gaat hierbij om woningen in de sociale huurvoorraad met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Gooise Meren

In Bussum in de gemeente Gooise Meren bezit Het Gooi en Omstreken 787 woningen. Hiervan bevinden zich er 782 in de sociale huurvoorraad; dit zijn de woningen met een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.

\

Bunschoten

In Bunschoten heeft Het Gooi en Omstreken 1.151 zelfstandige woningen in bezit. Hiervan hebben er 1.128 een aanvangshuur onder de liberalisatiegrens.