Uitleg van begrippen

Hieronder worden een aantal begrippen op deze site nader verklaard.

Klik op 1 van de onderstaande begrippen
Aanvangshuur
Huur die wordt overeengekomen bij het afsluiten van een huurcontract.
Bereikbare voorraad
Woningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrens van de huurtoeslag.
Buurtbemiddeling
Helpt buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben. Het wordt uit-gevoerd in de regio Gooi & Vechtstreek door Versa Welzijn en ondersteund door de gemeenten. In Blaricum en Laren wordt Buurtbemiddeling uitgevoerd door stichting Welzin.
DAEB
Diensten van Algemeen Economisch Belang = bouw, verhuur en beheer van sociale huurwoningen.
Doelgroepen
 • Primair: Huishoudens met een belastbaar inkomen tot de grens waarop men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag.
 • Secundair: Huishoudens met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en de EC-inkomensgrens. Deze huishoudens komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar hebben geen recht op huurtoeslag.
Energietransitie

Overgang naar een nieuw systeem van energievoorziening waarin fossiele brandstof (bijvoorbeeld kookgas) grotendeels vervangen is door duurzame energiebronnen (bijvoorbeeld zonnepanelen).

Huisvesting Maatschappelijke Groepen/Huren onder Voorwaarden

Programma waarmee inwoners met meerdere problemen door middel van
verplichte hulp/zorgverlening geholpen worden om (weer) zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Huur
 • Geliberaliseerd: Bij een huurwoning met een geliberaliseerde huur is de huurprijs niet gerelateerd aan het puntenstelsel (WWS); de jaarlijkse
  huurverhoging is vrij.
 • Gereguleerd: Een huurwoning heeft een gereguleerde huur als de aanvangshuur (huur bij aanvang van het huurcontract) onder de op dat moment geldende
  liberalisatiegrens ligt.
Huurtoeslag

Inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de huurkosten van de Nederlandse overheid.

Liberalisatiegrens

Grens tussen sociale-huurwoning en een woning in de vrije sector (2019: € 720,42).

Onderhoud
 • Groot onderhoud: Vervangen of herstellen van onderdelen aan de woning waardoor de technische staat van de woning op het gewenste niveau komt/blijft.
 • Mutatieonderhoud: Onderhoud aan een huurwoning (of huurobject) tussen twee verhuurperiodes in.

 • Planmatig onderhoud: Onderhoud ter voorkoming van onderhoudsachter-
  standen, dat wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenonderhoudsplanning.

 • Serviceonderhoud: Onderhoud dat wordt uitgevoerd na een reparatie-
  verzoek van een bewoner.

Toegankelijke woning

Woningen die zonder traplopen van buiten bereikbaar zijn en waarin de primaire vertrekken (woonkamer, keuken, douche/badkamer, toilet en minstens één slaapkamer) gelijkvloers liggen.

Verhuurderheffing

Heffing die de verhuurder van elf of meer woningen met een huurprijs beneden de liberalisatiegrens per jaar betaalt.

Wooncoach

Informeert en adviseert bewoners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Woonconsulent

Werkt samen met de bewoners om het in en om de woning leefbaar te houden.

WWS-punten

Punten voor sociale huurwoningen die de kwaliteit van de woning aangeven. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs.