Blaricum

Regio Gooi en Vechtstreek

 

De Regionale Woonvisie voor de regio Gooi en Vechtstreek is vastgesteld door de gezamenlijke gemeenten aldaar. Op die regionale visie is in Blaricum een lokale aanvulling geschreven. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op beide woonvisies. Ze zijn in 2018 opgesteld, met een doorkijk naar 2022.

 

In Blaricum vond de oplevering plaats van zeven woningen op de plek waar voorheen de brandweerkazerne stond. Ook werden dertig woningen in de Blaricummermeent opgeleverd. Het Gooi en Omstreken heeft in Blaricum 904 zelfstandige woningen, waarvan zich er 886 in de sociale huurvoorraad bevinden; dit zijn woningen met een aanvangshuur beneden de liberalisatiegrens.

Blaricum

Samen werken aan een fijne woning voor iedereen

In de Blaricummermeent werkten wij in 2021 samen met Sherpa aan het Tweede Oor, een gebouw met dertig woningen voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking.

Samen werken aan woonplezier in de buurt

Het Gooi en Omstreken is zichtbaar aanwezig in de wijk en in de buurt. Wij praten met onze bewoners over onder meer leefbaarheid en zelfredzaamheid. Wij houden toezicht op de netheid en veiligheid in en om onze complexen, straten en buurten en reageren op signalen uit de buurt. Wij kiezen hierbij voor samenwerking met bewoners en onze stakeholders.

Samen werken aan een duurzame maatschappij

Duurzaamheid betekent voor Het Gooi en Omstreken niet alleen energiebesparing, maar raakt ook aan zaken als biodiversiteit en het voorkomen van vervuiling. Wij vergroten het bewustzijn over duurzaamheid bij onze medewerkers, bewoners en samenwerkingspartners. Wij zijn één van de aangewezen partijen om het collectief bewustzijn over duurzaamheid aan te wakkeren. Hier vragen wij veel aandacht voor en wij laten onze beleidskeuzes erdoor beïnvloeden.

Media

Cijfers per gemeente:

Klik op het bolletje van een gemeente om de ‘informatie in cijfers’ te bekijken.

pointer
Blaricum

pointer
Hilversum

pointer
Laren

pointer
Gooise Meren

pointer
Wijdemeren

pointer
Wijdemeren

pointer
Wijdemeren